aaa jehlice
ÚVOD * O NÁS * VoIP TELEFON * BANKY * AUKCE * BABINEC * FOTKY * SNÁŘ * ZVĚROKRUH * KONTAKT ODKAZY

A - B - C - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Z

B

Babička - rodinná událost
Bábovku na stole viděti - rodinná slavnost
Bahno - nevole
-- v něm se broditi - těžké časy
-- zůstati v něm trčeti - velké starosti
Balet viděti - zažiješ zklamání
Baldachýn státi pod ním - budeš ctěn a vážen
Bál navštíviti - zažiješ velkou radost
-- na něm tančiti - máš velmi dobré vyhlídky
Balík viděti - důležitá zpráva
-- odeslati - příjemné překvapení
-- prázdný dostati - nepříjemná zpráva
-- s penězi - vykonáš nějakou cestu
Baliti něco - průměrný chod obchodů
Balón létati viděti - vyvstanou ti nové povinnosti
-- v něm vystupovati - úspěšná práce
-- viděti stoupat - ujde ti zisk, výhra
-- padati viděti - tvé plány ztroskotají
Balsám - nemocní se uzdraví, zdravým se splní přání
-- jeho vůni čichati - čeká tě příjemný život
Balkon viděti - marně hledáš upatnění ve svém povolání
-- na něm státi - nejisté postavení nebo podnikání
Bankrot udělati - budeš pomáhati svým přátelům
Bandita - jsi v nebezpečí
-- býti jím přepaden - zažiješ velký úlek
Banka míti v ní řízení - starost a trampoty
Bankéř míti s ním řízení - nespekuluj
Bankovky počítati - utrpíš ztrátu
-- mnoho jich viděti - zažiješ zklamání
Bariéra - velké překážky tě čekají
Barvu pěknou viděti - dlouhý život
-- černá, fialová, bílá - barvy smrti
Barvy v krabici viděti - zisk a bohatsví
-- s nimi pracovati - klamné naděje
-- roztírati - dobré obchody
Barviti látky - sám sebe obelháváš
-- sám sebe - muž hanba, žena dobro
Barometr - domácí nesváry
Bas hráti - zesměšňuješ se
-- zpívati slyšeti - zármutek nad ztrátou
Báseň čísti - velmi příjemná zpráva
Bavlna (látky, balíky viděti) - obchodní nesnáze
Bavlna přísti nebo tkáti - výhra, zisk
Bazar navštíviti - musíš se více učiti
Bažinu viděti - máš špatné vyhlídky
-- v ní se broditi neb trčeti - nebezpečí
Bažant jísti jej - budeš dobře obsloužen
Bedna plná - dozvíš se tajemství
-- prázdná - nevole, starosti
-- nésti ji - nepříjemné časy
Berla o ní jíti - špatné obchody
-- viděti ji - budeš žádati cizí pomoc
-- rozbíti ji - zdraví, dobré obchody
Besídka zahradní - schůzka s milou (milým)
-- s růžemi - vřelá láska
Běh o závod - předstihneš své konkurenty
Běžeti neb viděti běžeti - obdržíš peníze
-- a nedostati se z místa - dlouhé čekání na výsledek tvé námahy
-- a dosáhnouti cíle - obdržíš peníze
-- a někoho předběhnouti - dotyčného přežiješ
Bible v ní čísti - nesnáze v rodině
Bič viděti - čeká tě zklamání
-- slyšet ho práskat - získáš peníze
Bída upadnouti do ní - tvé peníze brzy pominou
-- viděti ji u jiných - pocítíš lítost
Bíliti prádlo - promineš nějakou urážku
-- plátno - budeš zproštěn podezření
Biskup - přijde úctyhodná návštěva
Bitevní křik slyšeti - štěstí, splnění přání
Bit býti - utrpíš příkoří
Bitva viděti ji - máš nepřátele
-- účastniti se jí - tvá láska bude zrazena
Blahopřání obdržeti - tvé přání se nesplní
Bláto padnouti do něho - čekej něco zlého
-- na rukou míti - získáš nepatrné výhody
-- viděti - pozor na pomluvy
Blázen býti - vyznamenání
-- viděti jej - upadneš do nouze
-- vysmívati se mu - budeš pohnán k zodpovědnosti
-- mluviti s ním - podvádějí tě
Blázinec - bude ti velmi ublíženo
Blechy viděti - něco nepříjemného uslyšíš
-- chytati - dáš si své záležitosti do pořádku
-- býti jimi bodán - hezký zisk
Blikati světlo viděti - velký zisk neb jiné výhody
Blouditi - mnoho těžkostí
Bludička - čeká tě velké zklamání
Blýskání na časy - nějaký přítel tě zklame
Bodlák viděti - někdo tě nenávidí
-- trhati - tvé starosti pominou
-- pěstovati - zaviníš si nepříjemnosti
-- zalévati - tvá dobročinost sklidí nevděk
Boha vzývati - ve všem se ti bude dařiti
Bohatý býti - pustíš se do nebezpečných spekulací
Boji přihlížeti - závistiví lidé tě osočují
-- účastnit se ho - hrozí ti, že ztratíš úřad
Bojiště - budeš zapleten do sporu
Bolehlav - velmi těžká nemoc
Bolest cítiti - zažiješ radost
Bolesti v uších míti - uslyšíš nepěkné novinky
Bolesti očí - nemoc v rodině
Bolesti zubů - blízká osoba tě zarmoutí
Bomby explozi viděti - neočekávaná událost
Bonbon jísti - zamiluješ se
Bonboniéra - dobré obchody
-- darem obdržeti - klam tě čeká
-- koupiti - projdeš krátkým utrpením
Borůvky viděti - skromná domácnost
-- jísti - nemoc, nepřátelství s příbuznými
-- hledati - čeká tě mnoho námahy
-- nalézti - lehký zisk
Bosý jíti - budeš váženou osobou
Boty nové obouti - zjistíš něco příjemného
-- malé - těžkosti v postupu
-- roztrhané - budeš přeložen
-- koupiti - nastoupíš cestu
-- mnoho jich viděti - proces
-- čistiti - požíváš úcty a lásky
-- spravovati - mírumilovný život
-- ztratiti - pozoruhodná ztráta
-- darovati - činíš dobré skutky
-- ze dřeva - ztratíš zákazníky
-- ze slámy - chraň se před lichváři
Bouli míti - neštěstí v přátelství
-- jinému udělati - zahanbíš své nepřátele
Bouda plná zboží- - váda, svár
Bouře - máš před sebou život plný vítězných bojů
Bourec morušový viděti jej - najdeš výhodné zaměstnání
Božím službám býti přítomen - obdržíš dobré místo
Bradavice viděti - máš nepřátele, kteří tě chtějí zničit
-- míti - bohatství
Brambory kopati - máš nevděčnou práci
-- jísti - nemoc
-- loupati - osvobodíš se od útisku
-- vařiti - nevítaná návštěva
-- velké viděti - dobrý příjem
-- malé viděti - nedostatek
Bránu viděti otvírati - brzký šťastný sňatek
-- zavřenou viděti - tvůj návrh bude odmítnut
-- otevřenou viděti - šťastně zakončíš svoji životní pouť
-- násilím ji otvírati - vynutíš si úspěch
Brány na vláčení viděti - tvé poměry se uspořádají
-- pracovati s nimi - uspořádáš své záležitosti
Bratr rozloučiti se s ním - šťastná náhoda
-- ztratiti jej - čeká tě bouřlivá budoucnost
-- hádka s ním - očekávej nevoli
Brnění nositi - velká čest
-- rozbité viděti - někdo si tě chce podmanit
Brod nacházeti se před ním - budeš přepaden
-- přebroditi se přes něj - dojdeš šťastně k cíli
Brousiti si nůž- příliš ostrá řeč ti uškodí
Broskve jísti - setkání a sblížení s milou osobou
-- na stromě - upadneš v pokušení
-- rozlamovati - dobré majetkové poměry
-- darovati - dobré přijetí v nové společnosti
Broskvové jádro - narazíš na tuhý odpor
Brusinky trhati je - budeš pozván na venkov
-- jísti je - příjemné hodiny
Brusíř - vykonáš krátkou cestu
Brusle jezditi na nich - šťastné výsledky
-- viděti na nich jiné - krize v obchodech
Brýle nositi - dosáhneš vysokého věku
-- koupiti - buď opatrný
-- ztratiti - dbej lépe o svůj majetek
-- rozbíti - utrpíš škodu
Břeh na něm odpočívati - spokojený život
-- po něm jíti - zatoužíš po dálkách
Břicho velké míti - pomíjející starosti
-- velké viděti - bohatý výdělek
-- hubené míti - nepokoj
Břitva - nebezpečí
Břízu viděti - musíš si vytrpěti trest
-- lézti na ni - čekej příjemnou událost
Buchty péci - čekej návštěvu
-- jísti - hádka a nepříjemnosti
-- krájeti - nekaž si své vlastní štěstí
Buben viděti - musíš chránit své právo
-- na něj tlouci - musíš se opravdově brániti
-- tlouci slyšeti - nepokoje a hádky
Bučení dobytka - špatná zpráva
Budova do nové se stěhovati - přijdeš do příznivých poměrů
-- bořiti viděti - překonáš mnoho překážek
-- nedokončenou viděti - vzrušující dny
-- hořící - zkažená radost
-- na spadnutí - přijdeš do špatných řečí
Buldok - najdeš ochránce
Burza navštíviti ji - rychlé řešení tvých záležitostí
Buvol - velký zisk, výhra
Býk - buď opatrný
-- býti od něho potrkán - štěstí a láska
-- koupiti jej - hádka
-- porážeti jej - vyvázneš z nebezpečí
-- zabíti jej - čeká tě utrpení
Byliny léčivé požívati - dlouhý život
-- hledati je - zisk
-- lisovati je - nemoc
Býlí viděti - utrpíš ztráty
Byt si najmouti - budeš se brzy ženiti
nahoru
© Jehlice & VilmaB