aaa jehlice
ÚVOD * O NÁS * VoIP TELEFON * BANKY * AUKCE * BABINEC * FOTKY * SNÁŘ * ZVĚROKRUH * KONTAKT ODKAZY

A - B - C - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Z

C

Celer jísti - velká radost
Cela (žalářní) - samota
Celnice - nevole, zloba, rozmíšky
Cestu konati - setkáš se se vzdálenými přáteli
-- pěšky - odklad důležité věci
-- povozem - štěstí
-- ve společnosti - pomluvy
-- po moři - poznáš cizí země
Cestou přímou jeti - neradostný život
-- s mnoha zákruty - úspěch se dostaví později
-- nerovnou, špatnou jeti - překážky
-- velmi úzkou - omezené možnosti
Cestovní zavazadlo - návštěva ze zahraničí (z venkova)
-- vůz - tvé naděje budou splněny
Cibuli viděti - nevole, domácí hádky
-- jísti - zhoršení poměrů
-- loupati - slzy
Cihla padající - nepříjemnosti
-- páliti viděti - nepříjemné vydání
Cikány viděti - tvoje nestálost ti škodí
-- nechati si od nich hádati - tvá naděje ztroskotá
Cín líti - smůla v životě
-- kupovati - blahobyt
-- cínové nádobí - povedeš velký dům
Citrony viděti - čekej příjemnou zprávu
-- loupati - chytrostí vyvázneš z nebezpečí
-- vymačkávat - smutné zprávy
Cizina - vykonáš cestu
Cizince viděti - nová známost
Císař - povýšení v úřadě
-- mluviti s ním - získáš velké pocty
Císařovna - požíváš velké úcty
-- mluviti s ní - bohatství
Cirkus - hrozící zkáza
Cukroví jísti - požitek lásky
-- viděti - našeptavačství
Cukr jísti - jsi pochlebníky obklopen
-- kupovati - příjemný život
Cukrovinky - pozvání na oslavu
Cvičiti viděti - nepokoj, váda, nesvár
-- sám - trapné překvapení
Cvrček viděti jej - máš neznámé přátele
Cylindr nositi - získáš přístup mezi elitu
-- koupiti - ženeš se za vnějším dojmem
Cymbál hráti - přijdeš do příjemné společnosti
Č

Čaj čistý píti - vznešená společnost
-- léčivý píti - lehké onemocnění
Čalouník - příjemný domov
Čáp - šťastný sňatek, požehnání na dětech
Čarodějnice - nepřátelství, nevole
Čejka - neštěstí, nebezpečí požáru
Čepec na hlavě míti - staneš se maminkou
-- sejmouti - beznadějná láska
-- práti - štěstí a spokojenost v manželství
-- dělati - brzy se provdáš
Čepice - uděláš nějakou hloupost
-- stará odřená - získáš uznání
-- nová - neúspěch v podnikání
Čekati někoho - stojíš před velkými událostmi
Černá barva - smutek
Černý bez (bezinky) jísti - uzdravení
-- kvésti viděti - milostné štěstí
-- čaj z něho píti - vysvobození z velké bídy
Černý chléb - nestřídmost přivodí ti nemoc
Čerpati něco - zbytečné výdaje
Červánky- spokojenost, štěstí
Červená barva - štěstí v lásce
-- tužka - budeš míti vydání
Červi - hádka v domácnosti
-- v jídle viděti - máš zlého nepřítele
-- zabíjeti - zbavíš se nějakého zla
Červotoč - bázeň a strach
Červotočivé dřevo (nábytek) - tajný nepřítel ti uškodí
Česati hladký vlas - věrní přátelé
-- rozcuchané - špatné zprávy
Četník viděti jej - problémy
-- mluviti s ním - proces
Čestný úřad zastávati - dobré zprávy
Česnek trhati neb kupovati - obrat v obchodech
-- jísti - máš špatné návyky
Číňan - vykonáš cestu
-- mluviti s ním - návštěva z dálky
Čísla viděti - štěstí v obchodech, vsaď je
-- psáti - vsaď je
-- smazati - podvádíš sám sebe
-- táhnouti - naděje na velký zisk
Čísti napsané - blaho
-- noviny - spokojenost v životě
-- knihy - musíš se ještě mnoho učiti
Číšnice - veselá budoucnost
Číšník být jím - ztratíš svoji samostatnost
Člověka šťastného viděti - bohatství
-- spícího - malé radosti
-- mnoho lidí - nepokoje
-- neznámého píti a jísti viděti - někdo ukládá o tvůj majetek
-- smutného - cizí neštěstí se tě dotkne
Člun na vodě plouti - láká tě nová láska
-- v něm jeti - nestálá věrnost
-- potopiti se viděti - ztráta lásky
Čmelák - radost, slast
Čočka jísti ji - strach a starosti
-- vařiti - ujdeš neštěstí
-- přebírati - namáhavé práce
Čokoláda - blahobyt
Čtyřspřežím jeti - získáš čest a moc
nahoru
© Jehlice & VilmaB