aaa jehlice
ÚVOD * O NÁS * VoIP TELEFON * BANKY * AUKCE * BABINEC * FOTKY * SNÁŘ * ZVĚROKRUH * KONTAKT ODKAZY

A - B - C - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Z

D

Dalekohled míti - hledíš vstříc pěkné budoucnosti
Dámská společnost - chraň se klepů
Dámský střevíc - nevole, hádka
Daně platiti - budeš váženým mužem, váženou ženou
Dar obdržeti - tvé poměry se zlepší
-- učiniti - chraň se před ukvapeným jednáním
Darovati něco - sklidíš nevděk
Datle jísti - budeš milován vdanou ženou
-- darovati - brzy tě políbí
Datum čísti - máš důležité věci před sebou
Dáviti se - ztráty
Ďábla viděti - upadneš v pokušení
-- mluviti s ním - špatní lidé tě podvedou
Delikatesy viděti jísti - štěstí a výhra
Desertér viděti neb sám jím býti - jsi skoupý
Déšť mírný - zisk
-- silný - hrozící neduh
-- za svitu slunce - příjemná změna
-- býti promoklý - nemoc a ztráta
Deštník hedvábný - získáš důvěru
-- roztrhaný - upadneš do zlého bludu
Detektiv (jednati s ním neb jej viděti) - budeš okraden
Devět (9 číslo) viděti - dobrá předzvěst výhry
Dědeček - dlouhý život
Dědic - spokojenost
Dědictví - překonáš těžkou situaci
Dělníky při práci pozorovati - nespoléhej na cizí pomoc
-- utíkající viděti - očekávej oheň neb povodeň
Dělo předejeti viděti - zmaříš nepřátelský nápor
-- viděti - sám si prorazíš cestu
-- vypáliti slyšeti - získáš moc
Dělostřelectvo - chraň se před nebezpečím
Dekret obdržeti - přijdeš do nečisté společnosti
Dětská školka (viděti se v ní) - lakota bude tvojí zkázou
Dětské šaty čistiti - musíš vytrpěti škádlení
Dětské hry pozorovati - čistá radost a požitky
Děvče hezké - velké vydání
-- líbati - příjemné překvapení
-- plakati viděti - budeš zrazen
-- tančiti viděti - štěstí v lásce
Diamant viděti - nepravé štěstí
-- zasazovati - budeš vyznamenán
-- ztratiti - budeš zarmoucen
-- jísti jej - štěstí, bohatství
-- sbírati - klamné naděje
Díra v šatech - budeš dělati dluhy
-- spadnouti do nějaké - upadáš do špatné společnosti
Dítě sám míti - štěstí a požehnání
-- padnouti viděti - rušení tvých záležitostí
-- mnoho jich viděti - starosti a námaha
-- na rukou muže - narození chlapce
-- na rukou ženy - narození děvčete
-- křtíti viděti - zažiješ radost
-- hráti si viděti - spokojenost a veselá mysl
-- s vychovatelkou - šťastné dny
-- hezké - uděláš si příjemnou známost
Divadlo - nějaké přání se ti splní
Divadelní hru viděti - tvé přání se splní
Divadelní kukátko jím se dívati - tvé přání se splní
-- býti jím pozorován - jsi vystaven pronásledování
Divákem na nějaké slavnosti býti - přijdeš do velké společnosti
Divan - budeš vyvolen k nějakému úřadu
Divocí lidé - velké nebezpečí
Divoké husy - zažiješ zklamání
Divoký vepř - zjistíš zlo
Díž viděti - bohatství a čest
Dlažba dobrá - rovná životní dráha
-- hrbatá - namáhavý postup
Dluhy dělati - žiješ na cizí účet
-- zaplatiti - starosti
Dlužník setkati se s ním - jednáš podvodně
Dobýti něčeho - svojí energií získáš výhody
Dobyvač pokladů - budeš podveden
Dobrodružství ve snu - jsi nebo přijdeš do nebezpečí
Dobytek na pastvě - štěstí
-- hubený - těžké doby
-- tlustý - pěkná budoucnost
-- hnáti - zažiješ radost
-- velké stádo - blahobyt
-- tlouci jej - chraň se býti nespravedlivý
Dobročinnost prokazovati - učiníš něco pro své štěstí
-- přijímati - najdeš silnou oporu v životě
Doga - získáš dobré přátele
-- být od ní kousnut - špatní lidé činí ti úklady
Dojiti - učiníš si bohatou známost
-- viděti - nové přátelství
Doktor - viz lékař
Dokumenty nalézti - náhodný zisk
-- ztratiti - nevole
Dóm viděti - pěkná budoucnost
-- v něm se nalézati - nalezneš pomoc a záštitu v neštěstí
Doly na stříbro - velké úspěchy
Domácí pán neb paní - budeš zaskočen
-- jednati s nimi - očekává tě ztráta
Domácí rada viděti ji - štěstí v manželství
Domácí zvířata - budeš míti vlastní domovDomovník - zisk a výhoda
Donucen býti k něčemu - brzy budeš moci nositi hlavu vzhůru
Dopis přijmouti - velké peněžní příjmy
-- psáti - obdržíš zajímavé přání
-- pečetiti - máš tajnosti
-- nalézti - vdáš se za úředníka, oženíš se s úřednicí
-- čísti - požíváš důvěry
-- s černou pečetí - smutný případ
-- spáliti - budeš lehkomyslně jednati
-- rozlomiti pečeť na něm - měj se na pozoru před zloději
-- roztrhnouti - zlé pomluvy
-- ztratiti - obdržíš špatnou zprávu
Dort obdržeti - radost očekávej
-- jísti - slavnost
-- darovati - musíš bojovati o lásku
-- péci - obdržíš pozvání k velké slavnosti
Dostaveníčko - radosti lásky
Došková střecha - spokojená domácnost
Doupě tmavé a hluboké - úklady
-- v něm bydleti - velké změny
-- vcházeti do něj - uvidíš nástrahy svých přátel
Doutník kouřiti - jsi rozvážný člověk
Dovolení obdržeti - tvá přání se splní
Dovolenou obdržeti - nějaký úkol dobře rozřešíš
Dóza darem obdržeti - dosáhneš úcty a uznání
-- malovaná - potěšení, rozkoš
-- nalézti - uslyšíš něco příjemného
-- ztratiti ji - výhra v nějaké hře
-- z ní šňupati - učiníš si příjemnou známost
-- stříbrná neb zlatá - bohatství
Dozorčí rada - otec není s tvým jednáním srozuměn
Dragoun viděti jej - své pýše musíš přinést oběti
-- viděti jej do domu přicházeti - hosté
Drahokam mnoho jich míti - obdržíš úřad a čest
-- obdržeti - určitou věc posuzuješ špatně
-- viděti - padneš v podezření
-- ztratiti - budeš okraden
Drak (papírový) stoupati viděti - postup, blahobyt
-- padati viděti - odporné poměry
Dravá zvěř - získáš přátele
Dravce viděti - chraň se před úskokem
-- býti jím ohrožen - nebezpečí života
Dravé ptáky chytati - štěstí v podnikání
Drát hledati - dostaneš se do finanční tísně
-- nalézti - musíš bojovati s nesnázemi
-- zaplésti se do něho - nebezpečí v budoucnosti
Drátěné překážky - tvému podnikání postaví se v cestu překážky
Drát na pletení - je ti zapotřebí mnoho lásky
Drn zelený viděti - nalezneš ztracenou milenku, milence
-- po něm jíti - pohřeb
-- šťouchati - zdraví
Drůbež krmiti - hádka v domácnosti
-- viděti - tvůj příjem se zvětší
Dřeváky - šetrností dojdeš blahobytu
Dřevěná nádoba - šetrnost uspoří ti starosti o výživu
Dřevoryjec při práci - máš umělecké sklony
Dříví kupovati - nesnáz, rozpaky
-- nositi - upadneš do chudoby
-- plavati viděti - zmařené naděje
-- páliti - smutek
-- páliti viděti - hádka v domě
-- sbírati - srdeční trampoty
-- sekati - ztráta majetku
-- štípati viděti - úmrtí
-- zpracovávati - docílíš kýženého výsledku
Dubový list - spokojenost
Dub viděti - výhody, bohatství
-- bleskem poražený - nebezpečí smrti
-- padnouti viděti - odvaha, chrabrost
-- suchý viděti - smutné poměry
Dudák slyšeti jej - neočekávaná radostná zvěst
Duha - štěstí v podnikání
Ducha viděti - pokušení k hříchu
Důchodní - zisk, peníze
Duchovní - námaha, nevole
Dukáty viděti - budeš ctěn
-- zvoniti slyšeti - bohatství
-- obdržeti - pěkná naděje
-- nalézti - budeš šťasten
-- taviti viděti - ztratíš blahosklonnost určité osoby
-- s nimi platiti - dosáhneš vysokého stáří
Důl na uhlí (viděti neb nacházeti se v něm) - uzavřeš sňatek s bohatou vdovou (vdovcem)
-- pracovati v něm - přijdeš do bohatého domu
Dům viděti - nepokoj, zarputilost, nevole
-- opravovati - zapletená situace se ti vyjasní, obdržíš návštěvu
-- pokrývati - budeš míti ztráty
-- kupovati - blahobyt
-- zřítiti viděti - nemoc
-- hořeti viděti - neštěstí v obchodech
-- stavěti - milostné štěstí, věrní spolupracovníci
-- prázdný - tvá přání zůstanou nesplněna
-- na spadnutí - chraň se, tvá lehkomyslnost tě zavede do záhuby
-- opustiti - zisk, výhoda
Důstojník - marně toužíš po poctách
Důtky kmitající se viděti - tvá velká přímost učiní ti nepřátele
Dveře u domu otevřené - nalezneš přátelské přijetí
-- zavřené - přijdeš do styku s nepříjemnými lidmi
-- skřípající - nepříjemná návštěva
-- hořeti viděti - budeš míti přátele
Dvojčata viděti - nalezneš bohaté rodinné štěstí
-- míti - veliká rodiná slavnost
Dvojitě něco před sebou viděti - podtrhuje význam snu
Dvorec (statek) míti - učiníš bohaté dědictví
-- s pěknými budovami - bohatství
-- v nepořádku - budeš zhanoben
-- knížecí - někdo činí ti úklady
Dvorní dáma (ve snu jí býti) - pýcha předchází pád
Dvořanstvo (viděti se mezi nimi) - zahrabeš své štěstí
Dýka viděti ji - zvítězíš nad svými nepřáteli
-- býti jí raněn - obdržíš dar
-- bojovati s ní - triumf nad protivníky
Dýmka obdržeti ji - obchodní nepříjemnosti máš před sebou
-- darovati - odhalíš podvod
-- kouřiti z ní - důmyslné obchodování přinese ti štěstí
-- rozbíti - jsi jist před každým pronásledováním
Dynamit (explose) - budeš vysoko ctěn
Dynamo (stroj) - tvůj majetek rychle vzroste
Džbán - zasnoubení a svatba
-- rozbíti - zanedbáváš svůj obchod
nahoru
© Jehlice & VilmaB