aaa jehlice
ÚVOD * O NÁS * VoIP TELEFON * BANKY * AUKCE * BABINEC * FOTKY * SNÁŘ * ZVĚROKRUH * KONTAKT ODKAZY

A - B - C - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Z

J

Jablečné víno píti - lehce onemocníš
Jablko se stromu trhati - radost
-- sladké jísti - požitek lásky
-- kyselé jísti - smutek, špatní přátelé
-- loupati - zničení žhavých nadějí
-- obdržeti - očekávej dobré
-- krájeti - musíš se odloučiti od přítele neb přítelkyně
-- sbírati - budeš dělati dobré obchody
-- shnilé - nebezpečí a zloba stojí před tebou
-- na stromě - získáš mnoho přátel
Jabloň - tvůj podnik se podaří
-- rozkvetlá - příznivá zpráva
Jaguár - vysoký pán smýšlí s tebou dobře
Jahody jísti - příjemné novinky
-- mnoho viděti - zamiluješ se
-- trhati - lehké onemocnění
-- veliké - jsi pyšný
-- darovati - zůstaneš v dobré upomínce
Jalovcová šťáva - trvalé zdraví
Jalovec - odhalíš zlý úklad
-- bobule jísti - zjistíš něco příjemného
-- trhati - tvá láska není příliš žhavá
Jáma do ní padnouti - někdo chce tě poškoditi
-- viděti ji - ještě včas můžeš se vyhnouti nějaké nepříjemnosti
-- kopati - naděláš dluhy
Jaternice viděti - navštívíš brzy venkovskou slavnost
-- jísti - očekávej splnění nějakého přání
-- dělati - dobře se staráš o svou doácnost
Jatky - nebezpečný obchod
Játra jísti - těžká nemoc
Javor - jest ti prorokován dlouhý život
Jazyk nemocný - malé utrpení
-- opuchlý - nemoc příbuzného
-- velmi dlouhý - mocné trampoty
-- jísti - zdraví
-- někomu ukazovati - máš špatné mravy
Jed vzíti - sklidíš nevděk
-- dáti jinému - upadneš do hladu, bídy
Jedle - úspěšné, jisté podniky
Jedlové šišky - neočekávané štěstí
Jednooký býti - budeš od jiných podveden
Jednorožec - budeš zklamán
Jehla nalézti ji - upadneš do hádky
-- darem obdržeti - odpoutání se od přítele
Jehně pásti viděti - spokojenost, šťastná budoucnost
-- zbloudilé - budeš dobře voliti svého životního druha
-- poskakovati viděti - budeš míti radost z dětí
-- zabíti - chraň se před dvorností
Jelen v běhu - tvé záležitosti se rychle a příznivě vyvinou
-- střeliti - dojdeš cíle
-- bojovati viděti - přijdeš k moci
-- umírati jej viděti - blahobyt
-- v zahradě jej míti - neštěstí
-- pečeni z něho jísti - budeš hostiti vysoké hosty
-- v říji viděti - obdržíš mnoho přízně
Jeptiškou býti - zůstaneš svobodný
-- jedinou viděti - štěstí
-- mluviti s ní - přijdeš do jiného stavu
Jeptišky viděti - nevěra milé osoby
-- zpívati slyšeti - nemůžeš nalézt klid srdce
Jesle plné - zisk a výhra
-- prázdné - zůstanou ti dlužni peníze
Jeskyně v ní se nacházeti - obdržíš vysvětlení
Jestřáb - nemáš štěstí v loterii
Ještěrka - skrytí nepřátelé připravují ti nebezpečí
Ješitný býti - sklidíš výsměch
Jetel viděti kvésti - radostná budoucnost
-- list viděti (čtyřlístek) - štěstí ve všech směrech
-- pole jetelové - dobrá shoda
Jeviště - pomalu budeš získávati úspěchy
-- sám na něm býti - není ti mluvena pravda
Jezdec - budeš ctěn a vážen
-- zřítiti se viděti - škody
-- pomáhati do sedla - štěstí
-- naskakovati viděti - ztratíš přítele
-- na kole - nebuď vysokomyslný
Jezditi na koni - dojdeš vážnosti
-- spadnouti při tom - neštěstí
Jezditi po trzích - učiníš důležitou zprávu
Jezero loviti v něm - dostaneš zlou ženu
-- s jasnou vodou, kde vidíme až na dno - máš čisté svědomí
-- tiché a slunné - šťastné spojení
-- bouřlivé - mnoho potíží v lásce
Ježek - máš důvod k žárlivosti
Ježíš - pomoc v nouzi
Jídelna - budeš pozván k velké hostině
Jilm - povedeš krásný život
Jinovatka na střechách a polích - ztroskotané naděje
Jiskry létati viděti - radost nad zdarem
Jísti dobrá jídla - nebudeš míti nouzi
-- špatná jídla - nespokojenost, nemoc
-- viděti - pozvání
-- v přírodě - nevolnost
-- spálené - nepříjemná zpráva
Jíti ostrým krokem - překážka
-- po trávníku - tvůj přítel tě zradí
-- v blátě - budeš míti mnoho nepříjemností
-- s jednou nohou dřevěnou - změna stavu
-- pozpátku - špatný průběh obchodů
Jízda na voze - nesouhlas, nedorozumění
-- v poštovním voze - nedobrovolné zdržení na cestě
ve voze taženém lidmi - moc a sláva
-- převrácen za ní býti - nespokojenost
-- při tom někoho přejeti - budeš déle žíti než jiní
-- ve voze taženém několika koňmi - bohatství
Jizva na jiných viděti - bolestné vzpomínky tě přepadnou
-- míti ji - prožiješ čestné stáří
Jméno své vlastní slyšeti - dobré poselství
-- napsané viděti - budeš zapleten do procesu
Jockey - rychle se dostaneš k cíli
Jubileum slaviti - dojdeš velkého uznání
nahoru
© Jehlice & VilmaB