aaa jehlice
ÚVOD * O NÁS * VoIP TELEFON * BANKY * AUKCE * BABINEC * FOTKY * SNÁŘ * ZVĚROKRUH * KONTAKT ODKAZY

A - B - C - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Z

L

Laboratoř - nemoc
Labuť - štěstí v manželství, požehnání na dětech
Labyrint nacházeti se v něm - dlouhodobé starosti
-- nalézti z něho východ - překonáš všechny překážky
Láhev viděti - nevole, zloba
-- rozbitou viděti - smutek
-- plniti ji - budeš míti mnoho práce
Lahůdky - jsi obklopen pochlebníky
Lakomec - ztráta peněz
Lakové střevíce - smutek
Lampa - tajné milostné štěstí
-- hořeti ji viděti - pěkné, šťastné doby jsou před tebou
-- zhášeti viděti - utrpení
-- nésti ji - jsi na správné cestě
-- rozsvítiti - štěstí
Lanová dráha - štěstí v podnicích
Lavina viděti ji - velké nebezpečí, neúspěch
-- býti jí zasypán - neštěstí
Lávka jíti přes ni - znepokojení
Lawn-tenis hráti - vysoké osoby ti zlepší tvoji životní pozici
Lazaret - budeš dlouhou dobu upoután na lůžko
-- polní viděti - onemocníš
Lebka - šťastný podnik
Léčivý pramen - velké příznivé změny
Led a sníh viděti - překážky všeho druhu
-- na něm padnouti - oklamaná láska
-- po něm jíti - tvé podnikání jest velmi příznivé
-- lámati, prolomiti - čeká tě velký strach
-- jísti - konáš zbytečnosti
-- kupovati - vzrůstající láska
-- v létě viděti - tvé počínání jest bez užitku
Lední medvěd - budeš milován
Ledové květy na okně - zklamané naděje
Ledviny velké, silné viděti - zdravé děti
Lehké děvče s ním jednati - hanba, špatná společnost, úsměšek
Lék vzíti - ztráta, která bude zase nahražena
Lékárník - dostaneš se do nevítané společnosti
Lékaře viděti - ztráta, která bude zase nahražena
-- s ním mluviti - dostaví se ti naděje
-- operovati viděti - nemocným brzké uzdravení, zdravým nemoc
Leklé ryby viděti - nemoc z vody
Leknín - nebezpečí
Leknutí zažíti - přátelské překvapení
Len viděti, pěstovati - chystá se ke svatbě
-- trhati - tři ohlášky najednou
-- přísti - nevěsta s pěknou výbavou
Lenoška v ní seděti neb ležeti - dlouhodobá nemoc
-- velmi pěknou míti - bohatství
-- ze slámy cizokrajné - jsi stálý
-- houpati se na ní - kolísavé zdraví
-- roztrhaná a ušpiněná - poruchy domácího klidu
Les hořeti viděti - smutek a nesnáze
-- tmavý a hustý - nevyznáš se ve svých obchodech
-- procházeti se v něm - nalezneš spokojenost
-- pěkný zelený - šťastný sňatek
-- holý - ponurá budoucnost
-- zpívati v něm - spokojené dny
-- káceti - nalezneš majetek
Lesk - zkáza
Lesní roh troubiti - neklid, nevole
-- slyšeti - tvůj život utváří se dle tvého přání
Lešení stavěti viděti - buď opatrný v obchodech
-- řítiti viděti - spoléhej se na vlastní sílu
Letadlo viděti - máš pyšné plány
-- v něm létati - získáš nemoc
Létati s křídly - štěstí
Létati k nebesům - znamená cestu, pro služebnictvo štěstí, pro nemocné smrt
Létavice -neočekávané štěstí
Léto viděti - dobré obchody
Lev krotký - nalezneš přátelství
-- bručeti jej slyšeti - přijdeš do nebezpečí
-- býti jím pronásledován - ztráta majetku
-- složiti jej - moc a uznání
-- zavříti jej - strádání a bída
-- v kleci - zvítězíš nad svými nepřáteli
-- s mláďaty - sám se uvádíš do škody
Levandule - utrpení
Ležeti - smutek
Lháti někomu - štěstí v loterii
Líbati někomu ruku - máš dobré vyhlídky
-- pěknou dívku - brzy budeš slaviti svatbu
-- muže - nevěra
-- chtíti a nemoci - těžkomyslnost
-- zemi - starosti a trampoty
-- nesvobodné osoby - hádka, rozbroje
-- děti - mnoho radosti v životě
Lid mnoho pohromadě viděti - hádka a potyčky
Lidé k sobě přicházeti viděti - špatné pomluvy
-- černě odění - špatné zprávy
-- velmi mnoho jich viděti - neštěstí
Lidová kuchyně - sklidíš nevděk za svou námahu
Líheň umělou viděti - požehnání na dětech
Lichotky slyšeti - zklamané naděje
-- dávati - své štěstí získáš úslužností
Lichva provozovati ji - chceš velmi obtížiti své svědomí
Lichváře viděti - zruinuješ se spekulací
-- mluviti s ním - upadneš do špatné společnosti
Likér - tvá radost bude míti krátké trvání
Lilie trhati - smyslná láska
-- bílé viděti - budeš věrně milován
-- barevné - nevěř zdání
Lípa - bezstarostná budoucnost
-- kvésti ji viděti - budeš míti velké štěstí
-- lézti na ni - tvé přání bude splněno
Lis viděti neb užívati - obdržíš dobré zprávy
Lískové ořechy trhati - ustanou ti drobné starosti
-- hledati - upadneš do hádky se sousedy
-- jísti - ztratíš zuby
-- pruty řezati - novinky
Lístek viděti - výhra před tebou
-- nésti viděti - dozvíš se mnoho novinek
-- čísti - jsi zvědavý
Listí zelené - zažiješ příjemného
-- padati viděti - tvé obchody zanikají
Listina - budeš míti co činiti se soudem neb notářem
Listonoš - vyplnění tajných přání a nadějí
Listovati - budeš míti úspěchy
Listy na stromě zelené - radost
-- uvadlé - nemoc
-- viděti padati - nebezpečná nemoc
Lišej viděti - bohatství
Liška chytati ji - odhalíš špatného přítele
-- viděti ji - falešná žena tě přelstí
-- usmrtiti ji - setřeseš něco nepříjemného se sebe
-- kožešinu nositi - strastiplné dny jsou před tebou
Loď na vodě - zisk
-- na zemi - tvá práce se nevyplácí
-- nakládati viděti - úspěšný obchod
-- jeti na ní - štěstí
-- bez řízení - neúspěch
-- stavěti viděti - vratká láska
-- v zálivu - radost
-- bez stěžně, vesel - bída, ze které najdeš východisko
-- říditi - nějaký podnik se ti zdaří
-- potopiti se viděti - smutné zprávy tě zděsí
-- hořeti viděti - velká ztráta
-- do přístavu jeti - nebezpečí šťastně unikneš
-- zakotvenou - zůstaň pevně lpěti na tom, co jsi si umínil
-- vykládati viděti - očekávej daleko bydlící přátele
Loděnice - smělé plány se ti zhatí
Lodivod - příjemný obrat osudu očekávej
Loďka viděti ji - tvé plány se nechají provésti
-- v ní jeti - velké přání se ti vyplní
-- potápěti viděti - konec srdečných vztahů
-- vypadnouti z ní do vody - ztráta peněz
Lojová svíčka - čím jest svíčka delší, tím déle budeš žíti
Lokomotiva - své štěstí musíš hledati v dáli
Lom na kámen - získáš majetek
Lopata - těžce budeš vydělávati svůj chléb
-- s ní pracovati - přítel prokáže ti službu
Los si koupiti - ztráta
-- nalézti - výhra v loterii
Losos chytati jej - tvoje námaha bude bohatě odměněna
-- jísti - učiníš cenný nález
-- viděti - budeš míti blahobyt
Louky zelené - štěstí
-- posekané - osudové události
-- přes ni jeti - dobré vyhlídky
-- na ní ležeti - příjemný život
-- pěknou zelenou viděti - šťastné manželství
Loupati něco - úmrtí v příbuzenstvu
Loupiti - jednáš ukvapeně a nezískáš štěstí
Louži viděti - výhra
-- padnouti do ní - upadneš do špatné společnosti
-- přeskakovati ji - ujdeš nebezpečí
Lov - zisk
Lovec - budeš míti štěstí
Lovecká taška - podaří se ti dobrý lov
Lovecký pes - zažiješ příjemné
Ložnice vstupovati do ní oknem - provádíš špatné věci
Luk čistiti - jsi pozorný na své věci
-- stříleti s ním - nalezneš pomoc a zastání
Lupič býti jím - upadneš v nemilost u představených
-- viděti jej - budeš podveden
Lupiči viděti je - nepřátelé tě ohrožují
-- padnouti jim do ruky - velká ztráta majetku
Lupy ve vlasech - obdržíš mnoho peněz
Lusky jísti - poznáš omezenou hlavu, hádky a rozbroje
-- loupati - učiníš objevy
-- nalézti prázdné - namáháš se bezvýsledně
-- vařiti - zhoršení hospodářských poměrů
-- síti - štěstí v obchodech
-- trhati - starost do budoucna
-- růsti a kvésti viděti - tvé přání bude splněno
Lůza viděti ji - hádka, nepříjemnosti
Lyra viděti ji - jsi nestálý
-- hráti na ni - budeš mít příjemnou náladu
Lyže na nich jezditi - budeš rychle postupovati
Lžice - vždy budeš míti dosti potravy
-- stříbrná - budeš pozván k obědu
nahoru
© Jehlice & VilmaB