aaa jehlice
ÚVOD * O NÁS * VoIP TELEFON * BANKY * AUKCE * BABINEC * FOTKY * SNÁŘ * ZVĚROKRUH * KONTAKT ODKAZY

A - B - C - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Z

N

Nabídka k sňatku dáti - budeš zneuznán
-- přijmouti - nalezneš mnoho štěstí
Nábytek pěkný míti - dobrá budoucnost
-- viděti - zřídíš si vlastní domácnost
-- odklízeti viděti - změna neb nemoc
Nadávati si s někým - marníš svůj čas
Nádobí viděti - domácí svár
-- rozbíti - ztratíš přátele
Nádor viděti na jiném - budeš zklamán
-- sám míti - uděláš dobrý tah
Nádraží viděti - neočekávaná návštěva
-- býti na něm - podnikneš cestu
Náhrdelník míti jej - štěstí, spokojenost, příjemné požitky
Náhrobní kámen viděti - smutek
Náhubek - tvoje mnohomluvnost ti škodí
Nahý se viděti - chudoba
-- jiné viděti - přijdeš do bezstarostných poměrů
-- běhati - máš úskočné přátele
Nájem převzíti - přijdeš do dobrých poměrů
Náklad býti jím obtížen - těžká záležitost
-- se sebe shoditi - vyprostíš se z nepříjemných poměrů
Nákrčník vázati - budeš míti bolest v krku
-- odvazovati - uzdravíš se
Náledí - nepouštěj se do nejistých podniků
Nalezenec - nevěrnost muže či manželky
Nalézti něco - získati výhru
Námořník viděti - tvé přání se splní
-- býti jím - budeš konati dalekou cestu
Náplast viděti - škoda, újma
-- na ránu připraviti - budeš spěchati někomu na pomoc
-- sám si přiložiti - buď opatrný v nemoci
-- na oku míti - promíjíš rád urážky
Napodobovati něco - tvůj podnik se podaří
Nápoj píti viděti - nepřátelství
Nápověda - stýkáš se s prostomyslnými lidmi
Náprsní taška viděti - obdržíš vysvětlení o něčem, co ti dosud bylo záhadné
-- ztratiti ji - nepříjemnosti
Náprstek - nevole a mnoho nesnází
Náramek nositi - máš tichou lásku
-- obdržeti - můžeš očekávat radost
Narkotisován býti - přechodná nemoc neb nevole
Narozeniny vlastní slaviti - mnoho radosti
Naříkati slyšeti - obdržíš dar
Násep (val) - najdeš překážky, které se přece nechají s námahou překonati
Naslouchati u dveří - jsi pronásledován
-- co jiní mluví - nevole, nenávist
Nástraha upadnouti do ní - dobrý průběh tvých obchodů
Nástroje lékařské - těžké doby
-- hudební - neštěstí
Natírati něco bíle - utrpíš těžkou ztrátu
-- černě - ztratíš přítele neb přítelkyni
-- zeleně - dobré naděje
-- červeně - obdržíš pozvání
-- modře - dobromyslnost a veselost
-- žlutě - máš důvod k žárlivosti
Náušnice - dar
-- nalézti - štěstí a zisk
-- ztratiti - budeš míti nevoli
-- nositi - dozvíš se tajemství
-- koupiti - tvoje ješitnost přinese ti nevoli
-- rozbíti - zrada
Návrh viděti - chystáš se k provedení nějakého plánu
-- obdržeti - jsi obklopen špatnými přáteli
-- dáti - chraň svoji svobodu
Navrhnouti něco - rozmysli si své předsevzetí
Návštěva obdržeti ji - přijdeš do nepříjemné situace
-- učiniti - utrpíš bezpráví
-- lékaře obdržeti - čekej dobrodiní
Necky plné - budeš spořiti
-- prázdné - malý majetkový úspěch
Necudný býti - sporé úspěchy v lásce
Nečas (špatné počasí) - vše se obrátí k dobrému
Nečistota v ní choditi - velká výhra v loterii
-- do ní padnouti - štěstí
-- odstraňovati ji - špatná společnost
Nedbalý býti - musíš se podříditi cizí nadvládě
Nedostatek trpěti - přijdou lepší časy
Negližé - nesnáze, obtíže
Negr - nevole a zloba
Nehty dlouhé na prstech - pomoc v nouzi
-- zcela krátké - smutek
-- vytrhnouti si - bída
-- stříhati - hádka, nevole
Nemanželské děcko - trpíš zlými pomluvami
Nemilosrdný býti - nemáš dobrý charakter
Nemocnice (přijíti do ní) - zjistíš nepříjemné
nemocné navštíviti a těšiti - nějaká prosba bude ti vyplněna
-- ošetřovati - štěstí a radost
-- rodiče míti - zármutek, hoře
-- dítky - nevole v domácnosti
Nemocný býti - nenech se zavaliti svými starostmi
Němý býti - důvěřuješ si příliš
-- viděti - dojdeš vysokých úřadů
Nenáviděn býti - dokážeš něco v životě
Nepořádek viděti - bude s tebou špatně jednáno
Nepřítel zvítěziti nad ním - štěstí v těžkých dnech
-- mluviti s ním - učiníš soupeře neškodným
-- líbati jej - smíříš se s osudem
Nepřízeň skliditi - pouze s vypětím všech sil dostaneš se vpřed
Nesmysl mluviti slyšeti - nedbej cizího mínění
-- sám mluviti - máš rozumné náhledy
Nespravedlností trpěti - odvrhneš všechnu trýzeň od sebe
Nestoudný býti - miluješ čestnost
Nestvůra - nebezpečí tě obklopuje
Neštovice viděti - obdržíš peníze
-- sám míti - získáš neočekávané bohatství
Netopýr viděti jej - těkavost
-- chytati jej - hádka
Nevděk skliditi - dobrý rok
Nevěra - manželské štěstí
Nevěstu neb ženicha viděti - duševní klid
-- s nimi tančiti - brzký sňatek
-- k oltáři vésti - vyplnění tvého přání
-- viděti je mrtvé - dlouhé šťastné manželství
-- ležeti viděti - znamená smrt
Nit navinovati - potřebuješ trpělivosti
-- odvinouti - chraň své tajemství
Noc tmavá - hádka v rodině
-- jasná - dlouhý život
-- bouřlivá - hrozí ti ztráta
-- jíti v noci krajem - zůstaneš bez domova
Nocleh v přírodě - bezstarostné živobytí
-- velmi špinavý - nepříjemnosti
Noční práce - budeš míti mnoho námahy
-- nádoba viděti - nemoc
-- rozbíti ji - nepřátelství
-- košile - brzký sňatek
-- čepička míti ji na hlavě - nejsi pánem ve svém domě
Nohu ztratiti - ztratíš dobrého přítele
-- zlomiti - ponížené povolání
-- opuchlou viděti - škody a ztráty
-- tenkou míti - budeš zrazen
-- poraněnou míti - neštěstí
-- dřevěnou míti - budeš podveden
-- nastavenou - překážky
Nohy jiných viděti - buď na pozoru před protivníky
-- křivé viděti - opovržení
-- cizí líbati - lítost, pokora
-- zlomiti si vlastní - odklad důležité věci
-- nečisté míti - nepřátelství
-- mýti si je - vyjasnění nějaké nepříjemné situace
Nos nemocný míti - marnotratnictví
-- mnoho jich viděti - obdržíš ztracené
-- veliký míti - čest a bohatství
-- malý míti - utrpíš bezpráví
-- červený - tvoje zdraví jest v nebezpečí
-- rozpláclý - svár, pře
-- ucpaný míti - neštěstí
-- za něj býti voděn - nepříznivý proces
-- ztratiti - manželská roztržka
-- krváceti z něho - zmírnění tíživé situace
Nosič zavazadel - skutečný přítel poskytne ti pomoc
-- Nosítka - budeš pozván ku vzácným lidem
Notář - budeš děditi
Noty viděti - vyplněné naděje
-- dle nich zpívati - zažiješ něco velmi příjemného
Novinky zjistiti - dopis z velké dálky
Noviny čísti - budeš postupovati
-- obdržeti - zjistíš velkou novinku
Novorozeně - domácí štěstí
Nuly viděti - úspěch v obchodních záležitostech
Nůž nalézti - uvažuj o svých slovech
-- koupiti - přijdeš lehko k majetku
-- s ním krájeti - zjistíš nějakou výhodu
-- s ním vyřezávati - jsi nestálý
-- rezavý - ztráta
-- s ním se říznouti - jsi nešikovný
-- brousiti - budeš se hádati
-- darem obdržeti - budeš pozván ke stolu
Nůžky - nebudeš míti nouzi
-- s nimi stříhati - zisk peněz
-- zlaté - radost
-- brousiti viděti - hádka a nevole
nahoru
© Jehlice & VilmaB