aaa jehlice
ÚVOD * O NÁS * VoIP TELEFON * BANKY * AUKCE * BABINEC * FOTKY * SNÁŘ * ZVĚROKRUH * KONTAKT ODKAZY

A - B - C - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Z

R

Radio míti, slyšeti - máš marnotratnické sklony
Radní - budeš vysvobozen z rozpaků
Radnice - obdržíš úřad a čest
-- v ní býti - škodami zmoudříš
Radost velkou pociťovati - tvé výkony dojdou ocenění
Radu uděliti - kvůli maličkostem vedeš spory
-- obdržeti - jsi odměňován nevděkem
Ráj viděti se v něm - nalezneš ochrany v každém nebezpečí
Rajské jablíčko - budeš zdárně pokračovati
Rak - máš falešné přátele
-- chytati - štěstí ve sňatkové záležitosti
-- jísti - štěstí ve všem
Rakety stoupati viděti - budeš přítomen slavnosti
Rakev viděti - ohrožen nepřáteli
-- sám se v ní viděti - dlouhý život
-- s mrtvolou - úmrtí
Rákos na vodě - jsi vrtkavý
-- řezati - klidný život
-- foukati do něho - máš dobré vyhlídky
-- v něm seděti - štěstí a blahobyt
Rákoska viděti - obdržíš dobré životní postavení
-- býti jí bit - chmurná budoucnost
Ranec - půjdeš na zkušenou
Ranhojič - úbytek blahobytu
Rány obdržeti - spokojený život
-- udělovati - sloužíš spravedlivé věci
-- udělovati viděti - smutek
Rapír s ním šermovati - vyvoláš nějakou hádku
Rarita viděti - připravuješ si starosti
-- jejich sbírka - tvůj blahobyt bude klesati
Ras (pohodný) - máš dobré přátele
Rebarbora - po utrpení následuje radost
Recept - obdržíš falešné zprávy
Register vésti - jeden z tvých plánů nebude splněn
Rekrut - budeš míti tvrdou práci
Relief - neduh
Relikvie - budeš míti velký zármutek
Restaurant - drahá zábava
Reumatismus - máš dotěrné příbuzné, kterých se těžko zbaviti
Réva viděti - dosáhneš svého cíle
-- pěstovati - své štěstí pevně buduješ
-- řezati - vysvobození z rozpaků
Revolta - zvítězíš nad nepřáteli
Rez na železu - udrž si svoji čest neporušenou
Rezavé skvrny v prádle - obdržíš návštěvu
Rezeda - štěstí v lásce
Rezidence - štěstí
Ricinový olej - odmítneš špatné přátele
Rodiče viděti - jsi dobře chráněn
-- mluviti s nimi - štěstí v podnikání
-- nemocné viděti - zlo, neštěstí
-- zemřelé viděti - radost
-- ztratiti - pomoc a záštita v utrpení
Rodina (narození nového člena) - nové plány a myšlenky
-- vlastní viděti - důležité rodinné události
-- svatou viděti - klid duše, spokojenost
Roh slyšeti troubiti - marné milostné naděje
Rohož slaměná neb kokosová - spokojený domov
Rohy na sobě viděti - budeš obelstěn
-- na jiných viděti - zažiješ překážky
Roj včel viděti - vysoké stáří
Rokle viděti ji - přivodíš svojí nepozorností škodu svému příteli
-- do ní padnouti - těžké překážky máš před sebou
-- nenalézati z ní cestu - upadneš do špatné společnosti
Rolník zahálčivého viděti - zažiješ rozčarování
-- při práci - smíš doufati ve spokojený život
-- potkati - radost, příjemná zpráva
-- viděti - bezstarostný život
Román čísti - štěstí v lásce
-- psáti - trampoty a starosti
Rosa na rostlinách - vzrůstající blahobyt
Rosnička - krátká radost
Rošt rozžhavený - máš nekalé myšlenky
Roubík - nemoc
Rouhání sebe slyšeti - budeš míti co činiti se špatnými lidmi
Rouhání vysloviti - chraň svůj jazyk
-- slyšeti - zažiješ radost
Rozhodčí soudce býti - budeš požívati úcty
Rozkaz obdržeti - nepříjemnosti v povolání
-- dávati - tvá pýcha přinese ti zlobu
Rozlévati něco - jsi marnotratný
Rozloučiti se s někým - upadneš do bídy
Rozluka manželská - jsi obviněn z trestného jednání
Rozohniti se - nevolnost
Rozsudek slyšeti - utrpíš škodu
-- vynášeti - jsi v nebezpečí učiniti někomu bezpráví
-- smrti slyšeti - dojdeš velkých poct
Roztoče viděti - závistivý člověk rozruší tvé štěstí
Rozum ztratiti - příjemná večeře
Rozvod sám provésti - nebezpečí ohně, ztráta majetku
Rtuť - nestálý život budeš vésti
Rty bledé - vztek, zlost
-- krvácející - budeš zklamán
-- kvetoucí - blahobytný život
Rubín - štěstí pro tebe a jiné
Ručiti někomu - někdo potřebuje tvé pomoci
Ručnice stříleti z ní - nebuď lehkomyslný
-- viděti - budeš míti dobrou náladu
-- obdržeti - čest
Rudovous - učiníš si známost, která ti přinese štěstí
Rudu kutati - tajemství se ti projeví
-- velký kus viděti - žádná pomoc v tísni
Ruchadlo viděti - brzký sňatek
-- s ním pracovati - štěstí
Ruka levá - zrada
-- pravá - věrné přátelství
-- někomu ji podati - navážeš přátelské styky
-- ztratiti - poneseš dobrého známého k hrobu
Rukavice na rukou míti - zdvořilostí dojdeš k cíli
Rukopis čísti cizí - dozvíš se novinky
-- pěkný míti - postup v životě
-- špatný míti - jsi nedbalý
Ruku líbati - podřízenost, pokles sebevědomí
Rumělka - žhavá láska
Rusalky - chraň se před svůdnými ženami
Růsti - bohatství, čest, zisk
Různice mezi přáteli - ztráty, škody
-- mezi milenci - dobře se provdáš
Růže kvetoucí - milostné radosti před tebou
-- zlomiti ji - brzká svatba
-- darem obdržeti - budeš věrně milován
-- s mnoha trny - překážky v lásce
-- červená - vřelá láska
-- žlutá - tajná láska
-- bílá - šťastná volba životního partnera
-- vadnoucí - tvá náklonnost mizí
-- čichati k ní - propásl jsi příležitost
-- kytice z nich - brzká svatba
Růženec se modliti - úmrtí v rodině
-- míti - nemoc
Růžové poupě - štěstí ti kyne
Růžový sad s mnoha růžemi - šťastné manželství
Rváti se - nejisté časy
-- viděti - přijdeš do nebezpečí života
-- a býti povalen - těžké nebezpečí života
Ryba jísti ji - štěstí v loterii
-- jísti s omáčkou - dostaneš úbytě
-- malá - nevole
-- velká - důležité předsevzetí
-- mrtvá - budeš pronásledován klepařením
-- chytati - budeš zahrnut falešnými čestnými sliby
Rybář - obdržíš nabídku k sňatku
Rybářská síť - obdržíš dobré místo
Rybářské náčiní - odporné příhody
Rybářský obchod - nekalí přátelé
Rybí kost polknouti - musíš bojovati s překážkami
Rybník - dostaneš hezkou ženu
-- s labutěmi - brzký sňatek
Rýč - budeš míti starosti
Rychlík viděti - tvá přání budou splněna
-- v něm jeti - máš tulácké sklony
Rým dělati - učiníš své lásce něco milého
-- čísti - jsi samolibý
-- deklamovati slyšeti - jsi milovníkem divadla
Rýma - lehké onemocnění

Ř

Řád obdržeti - dojdeš uznání
-- nositi - čest
-- ztratiti - přemýšlíš o nějakém plánu
Řeč držeti - získáš vliv
-- slyšeti - budeš dělati dobré obchody
-- nad hrobem - budeš utěšen
Ředitel viděti jej - tvé přání se splní
-- mluviti s ním - převezmeš vedoucí postavení
Ředkev viděti - získáš velkou tělesnou sílu
-- jísti - budeš podněcován ku vzteku
-- loupati - budeš vysmíván
Řeka čistá jasná - mnoho štěstí
-- v ní se koupati - bohatství
-- padnouti do ní - neštěstí
-- býti proudem nesen - vzdoruj okolnostem
-- přeplavati ji - tvá naděje se splní
-- silně hučeti slyšeti - budeš slyšeti rouhání
-- vystupovati z břehů - tvá předsevzetí budou překažena
Řepa červená - zdraví
-- bílá - přijdeš do nebezpečí
-- žlutá - musíš vytrpěti mnoho útisku
-- jísti - přijdeš do nepříznivých poměrů
-- sklízeti - jsi dobrý hospodář
-- krájeti ji - rozchod
-- dobytek jí krmiti - děláš dobrou spekulaci
-- okrajovati ji - budeš vysmíván
Řetězy železné - osamělé stáří
-- zlaté - brzká svatba v rodině
-- nositi - starosti a trampoty
-- býti jimi spoután - tvoje záležitost nebude postupovati
-- rozlomiti - tvá energie tě bude tlačiti vpřed
Řezanka - blahobyt, spokojenost
Řezník - soudní vyšetřování
Říznouti se - neočekávané přátelské setkání


nahoru
© Jehlice & VilmaB