aaa jehlice
ÚVOD * O NÁS * VoIP TELEFON * BANKY * AUKCE * BABINEC * FOTKY * SNÁŘ * ZVĚROKRUH * KONTAKT ODKAZY

A - B - C - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Z

S

Sádlo viděti - blahobyt
-- jísti - nemoc
Safír nositi - pomluví tě
Sál veliký - příjemné poměry
-- v něm tančiti - veselý život
-- sám míti - získáš majetek
Salám jísti - zdraví, trvající přátelství
Salašník - povedeš volný život
Salátový záhon - mnoho námahy, málo mzdy
Salmiak čichati - uslyšíš nepříjemné věci
Salto - velká radost
Samet kupovati - spořádané majetkové poměry
-- nositi - žiješ nad své poměry
Samota - strastiplný život
Saze - budeš obdařen štěstím
Sázku vyhráti - dosáhneš nečekaných úspěchů
-- prohráti - pochybíš v majetkové záležitosti
-- uzavříti - nepouštěj se do pochybných spekulací
Sbírati něco - mnoho práce, málo zisku
Sbírka brouků a hmyzu - hanba a nepříjemnosti
-- rostlin - radost
-- kamenů - smutná událost
-- známek - zbytečně si přiděláváš starosti a útrapy
Scestí býti na něm - budeš zneužit k nepravostem
Sebevraždu spáchati - zaviněné neštěstí
Sečítati čísla - dožiješ se vysokého věku
Seděti na trůně - získáš peníze a majetek
Sedlák býti jím podveden - zesměšníš se
-- jednati s ním - dlouhý život
-- s ním jeti - nečekané dědictví
Sedlář - zisk a úspěch
Sedlo viděti - najdeš podporu v podnikání
-- v něm seděti - lehký výdělek
-- z něho býti vyhozen - štěstí ve hře
Sedmičku viděti - štěstí
Sekati dříví - narazíš na překážky
-- nezralé obilí - neúspěchy v obchodech
-- zralé obilí - máš dobré vyhlídky
-- zelenou trávu - pozor na nevhodnou známostí
-- suchou trávu - neúspěch v obchodech
Sekyra viděti ji - zlo, neštěstí
-- pracovati s ní - dobré pokračování
Sele viděti - překvapující štěstí
-- krmiti - pozor na podvodníky
Selka stará - setkáš se s hašteřivými osobami
-- mladá - pro muže silná žena, pro ženy pracovitý muž
Selská světnice - blahobyt
Semena ptáky sbíraná viděti - utrpíš ztráty
-- kupovati - zdar v podnikání
-- rozsívati - máš nové plány
-- čistiti - dobrý průběh tvých obchodů
-- obchod s nimi - stýkáš se s nestoudnými lidmi
Seminář - budeš zaskočen
Seno viděti - dobrá zpráva
-- v něm ležeti - spokojenost
Sestupovati s koně - tvá dobrá pověst utrpí
-- s vozu, kočáru - budeš brzy u cíle
Sestra mluviti s ní - špatná známost
Setkání - dostaneš nové určení
-- s přítelem - příjemné setkání s někým
Severní záře - neočekávaná dobrá zpráva
Sfinga - tajemství bude odhaleno
Shromáždění - tvá námaha skončí
-- žen viděti - zloba, nevole
Schody sestupovati z nich - blahobyt na pomalém ústupu
-- vystupovati po nich - namáhavý postup
-- padnouti z nich - obchodní škody
-- viděti - budeš dělati kariéru
Schůze lidu v sále - uslyšíš mnoho nepoužitelných rad
Síra - vyhneš se nebezpečí požáru
Siréna - nevěř falešným útočníkům
Sirotek býti - těžký život
-- viděti jej - máš příležitost k dobročinosti
Síť zůstati v ní viseti - necháš se svésti k bezpráví
-- rozhoditi - provádíš nečisté obchody
-- zamotati se do ní - životní láska
-- roztrhati - odhalíš lest nepřítele
-- plésti neb vázati - radost
Síťař - hádka
Síti - získáš majetek
-- viděti - dobré zdraví
Sítem nabírati vodu - lépe rozvaž své počínání
-- koupiti - neštěstí v manželství
-- něco prosívati - neuspěješ s nějakou prosbou
Skákati - přiděláváš si starost
-- do vody - někdo chce tě klamati
-- přes příkop - zbavíš se dluhů
-- vzduchem - přijdeš o místo
Skály viděti - práce a námaha
-- stoupati na ně - vyplnění tvých přání
-- spadnouti z nich - ztráta přátel neb příbuzných
-- velmi vysoké viděti - velké plány
Skládati něco - někdo potřebuje tvou pomoc
Skladiště prázdné - novinky
-- plné - máš před sebou dlouhou cestu
Sklenice vodou naplněná - dobré zdraví
-- rozbitá - budeš poškozen podvodem
-- prázdná - rozčarování
-- nalíti - ztráta přítele
-- brousiti - máš před sebo objev
-- přiťukávati si s ní - svatba do roka a do dne
Skleník - budeš rychle postupovati
Sklep jíti do něj - štěstí
-- býti v něm - nemoc
-- nenalézti cestu ven - buď uvážlivý
-- padnouti do něho po schodech - smůla
Sklouznouti se - neočekávané rozpaky
Skopec - máš víc štěstí než rozumu
Skot - bude se ti dařit v obchodech
Skořice - získáš přátele v cizině
Skrýti se - hrozí ti špatný vývoj situace
-- něco - nemáš čisté svědomí
Skříň viděti - máš před sebou tajemství
-- s trčícím klíčem - odhalíš nějaké tajemství
-- otevřenou - tvé tajemství bylo prozrazeno
-- koupiti - čeká tě blahobyt
-- něco v ní skrývati - omez své nároky
-- na prádlo - zasnoubení
Smaragd - jednou budeš dole, jednou nahoře
Skvosty - štěstí
Slabikář - dosáhneš velkých poct
Sladké dřevo (lékořice) - hádky
-- mandle - zásnuby, láska
Sladkosti - někdo ti pochlebuje
Sláma - narazíš na překážky
-- prázdnou mlátiti - vedeš neplodné debaty
-- hořící - nedělej si zbytečné starosti
-- létající - křtiny
-- ve snopech - nadbytek
-- spát na ní - chudoba
Slaměný klobouk - štěstí
-- věnec - hrozí ti potupa
Slanečky nasolovati - budeš mít vydání
-- jísti - bída, nemoc
-- chytati - svatba
Slavíka slyšet zpívat - štěstí v manželství
-- chytati - radost
Slaviti svatbu - dobrá budoucnost
Slavobrána - přijdeš o své úspěchy
Slavnost - dobré časy
Slavnostní průvod - štěstí
Slaná voda - pláč
Slepce vést - dobrodružství
-- vidět - překážky
Slepice s kuřátky - přírůstek v rodině
-- snášející vejce - štěstí v lásce
-- kdákající - cesta
-- pronásledovaná kohoutem - nevěř svým přátelům
Slepý býti - nebezpečí
-- stát se - někdo ti zalže
Slon - ve všem překonáš ostatní
-- jezdit na něm - štěstí
-- mrtvý - nezdar
Slonovina - bohatství
Sloup - přízeň vlivných osob
-- spadený - přijdeš o přátele
-- padající - neštěstí
-- velké množství - čest a uznání
Slunce svítící - štěstí v podnikání
-- krvavé - dostaneš královskou odměnu
-- zapadající - hezké stáří
-- vycházející - dobré místo
-- za mraky - obchodní nezdary
-- zároveň s měsícem na nebi - hlad a válka
Slunečnice - smůla v lásce
Smetanu vidět - dědictví
-- pít - zdraví
Smetí hromada - bohatství
-- lézti na ni - rodinné nepříjemnosti
Smrt uvidět - slouhý život
Smuteční šaty - radost
-- hudba - brzká svatba
Smyčku vidět - pozor na podvodníka
-- viset v ní - nesplní se ti přání
Sněhulák - zklamání v lásce
Sníh viděti - změna poměrů
-- brodit se v něm - nesnáze
-- padající - špatné obchody
-- velké hromady - štěstí
Snopy vázat - štěstí, zisk
-- vidět - dobré časy
-- mlátit - budeš pozván
-- nakládat a vozit - odměna za námahu
Snubní prsten nosit - svatba
-- ztratit - hádka
-- dostat - věrná láska
Sobolí kožešina - nezbohatneš, ač po tom toužíš
Socha - nesnáze
-- spadená - překážky v podnikání
Sopka činná - velké změny
Soudní jednání - trvej na svých právech
-- být odsouzen - tvá čest a majetek utrpí
-- síň - neštěstí
Souhvězdí - štěstí ve hře
Sousedy vidět - neštěstí
-- mluvit s nimi - pomluvy
Sovu vidět - nemoc někoho blízkého
-- slyšet houkat - smrt blízké osoby
Spát pod širým nebem - daleká cesta
-- v besídce - naděje do budoucna
-- v hostinci - splněné přání
-- ve voze - zdar v obchodech
-- v kostele - setkáš se se lží
-- a být rušen - hádky
-- v chůzi - hrozí ti nehoda
-- u rodičů - štěstí
Spálit se - velká láska
Spícího vidět - radost
Spis dostati - špatné poměry
Spona - přátelství
Spodnička barevná - ostuda
-- bílá - získáš výhodu
-- roztrhaná - zanedbáš nějakou maličkost
Spolucestující - domácí hádky
Srna - štěstí a blahobyt
-- skákající - příjemná společnost
-- střeliti ji - ukvapíš se
Srdce - obětuješ se pro jiné
-- krvácející - utrpení
-- řezati - rozchod
Stádo na louce - štěstí
-- hubené - nemoc
-- pást ho - šetři
Stáj - bohatství
Staré šaty nosit - budeš velmi vážený
-- vidět - chudoba
-- odložit - vrať se ke starým plánům
Starožitnost - dědictví
Starý býti - získáš úctu
Stařec - nemoc, smrt
Stařena - nepříjemnosti
Statek vlastnit - čeká tě štěstí
-- získat - cesta k blahobytu
-- prodat - smůla v obchodech
Stodola plná - rostoucí blahobyt
-- prázdná - marné naděje
Strašidlo - neštěstí
Strom kvetoucí - mnoho štěstí
-- hořící - ztráta
-- suchý - neúspěch
-- s plody - získáš přítele
-- opadaný - konec nadějím
-- lézt na něj - štěstí
-- spadnout z něho - ostuda
-- třást s ním - štěstí
-- s listím - naděje na výhru
-- sedět na něm - moc a uznání
Strup mít na hlavě - bohatství
Střelbu vidět - jsi na dobré cestě
-- slyšet - nebezpečí
Stříbrné nádobí - bohatsví
-- mince velké - štěstí
-- mince malé - splněné naděje
Studnu vidět - dozvíš se pravdu
-- spadnout do ní - špatná budoucnost
-- kopat ji - najdeš dobrou práci
-- pít z ní - dobré obchody
-- přetékající - hrozí ti ztráta
-- bez vody - starosti
-- s čistou vodou - dobré vyhlídky
-- s kalnou vodou - špatné vyhlídky
-- v domě - neštěstí
Stuha zelená - nadějné vyhlídky
-- červená - radost
-- žlutá - zlost
-- modrá - věrná láska
-- černá - smutek
-- s nápisem - smutná zpráva
Stůl prostřený - čekej hosty
-- prázdný - nouze
Sud prázdný - nepříjemnosti
-- plný - získáš majetek
-- puklý - ztráta
-- velké množství - bohatství
Sůl jísti - čekej problémy
Svah hornatý - starosti a strádání
-- zelený - spokojenost
-- zalesněný - překážky v podnikání
-- spadnout z něj - zbytečně neriskuj
Svatojánská muška - milostný dopis
Svatba cizí - štěstí v lásce a manželství
-- vlastní - smrt
Svíce jasně hořící - veselost
-- plápolající - smutek
Svědění cítit - ziskáš peníze
Sýček - neštěstí, smrt


Š

Šachta - úspěšný obchod
Šaty černé - smutek
-- modré nebo zelené - splněná přání
-- žluté - nepříjemnost, žárlivost
-- bílé - svatba
-- děravé - hádka
-- špinavé - budeš zneuctěn
-- pestrobarevné - cesta
-- šedé - čeká tě těžká práce
-- červené - dosáhneš vysokého postavení
-- zlatem zdobené - štěstí, úcta
Šavle ostrá - zdar
-- tupá a zubatá - nezdar
-- zlomená - porážka
-- tasiti - čeká tě boj
Šeřík - láska
Šibenice - zrada přátel
-- vidět se na ní - štěstí
Šíp viděti - nepříjemnosti
-- být zasažen - velké zklamání
-- vystřelit - úspěch
Šití - nárůst blahobytu
Škola - nepříjemnost
-- plná dětí - starosti
-- jít do ní - štěstí
Šňůra - lepší postavení
-- zlatá nebo stříbrná - pocty
-- zamotaná - těžkosti
Šperky - dobrý výdělek
Šťávu pít sladkou - radost
-- trpkou - nepříjemnosti
Štěrk - velké štěstí a zisk
Štěnice - problémy
-- být kousnut - bohatství
Štika - podvedou tě
Štít domu - blahobyt
-- hořící - ztráty
-- vývěsní - najdeš dobrodince

nahoru
© Jehlice & VilmaB